Informacije o cijenama

A1, A2, A kategorije

A1 kategorija

  A1 za kandidate s kategorijama B, AM:
 • UV (upravljanje vozilom) 15 sati x 165,50 kn
  2.482,50 kn
  A1 za kandidate bez kategorija:
 • PPSP (propisi...) 30 sati x 22,50 kn
  675,00 kn
 • UV (upravljanje vozilom) 20 sati x 165,50 kn
  3.310,00 kn
Ukupno A1 za kandidate bez kategorija
3.985,00 kn

A2 kategorija

  A2 za kandidate s kategorijama B, A1, AM:
 • UV (upravljanje vozilom) 15 sati x 172,50 kn
  2.587,50 kn
  A2 za kandidate bez kategorija:
 • PPSP (propisi...) 30 sati x 22,50 kn
  675,00 kn
 • UV (upravljanje vozilom) 20 sati x 173,00 kn
  3.450,00 kn
Ukupno A2 za kandidate bez kategorija
4.125,00 kn

A kategorija

  A za kandidate s kategorijama B, A2, A1, AM:
 • UV (upravljanje vozilom) 15 sati x 172,50 kn
  2.587,50 kn
  A za kandidate bez kategorija:
 • PPSP (propisi...) 30 sati x 22,50 kn
  675,00 kn
 • UV (upravljanje vozilom) 25 sati x 172,50 kn
  4.312,50 kn
Ukupno A za kandidate bez kategorija
4.987,50 kn

B kategorija

Motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.

  U cijenu autoškole uključeno je:
 • 30 sati teoretske nastave - PPSP
  675,00 kn
 • 35 sati praktične nastave - UV
  5.040,00 kn
Ukupno B kategorija
5.715,00 kn


2 rate - plaćanje gotovinom
3-5 rata - plaćanje gotovinom
1-6 rata - plaćanje čekovima
6-36 rata - MasterCard kartica
6-24 rata - American Express kartica

Načini plaćanja: gotovinsko, rate, MasterCard, American Express i čekovi. U sve navedene cijene je uključen PDV.


Dodatni troškovi

1. Liječnički pregled u zdravstvenim ustanovama - Medicina rada
 • Liječnički pregled
  430,00 kn
 • Biljeg
  20,00 kn

2. Tečaj prve pomoći (naplaćuje ustanova koja ga održava)
 • Pružanje prve pomoći
  450,00 kn

3. Cijene dodatnih sati
 • Cijena dodatnog sata iz UV-a (ako je potreban)
  144,00 kn
 • Cijena ispitnog sata iz UV-a
  144,00 kn
4. Ispiti kod HAK-a
 • Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)
  147,50 kn
 • Pružanje prve pomoći (PP)
  118,75 kn
 • Upravljanje vozilom (UV) za B kategoriju
  236,25 kn
 • Upravljanje vozilom (UV) za A, A2, A1 kategoriju
  205,00 kn

Napomena: uz svaku prijavu ispita "Upravljanje vozilom (UV)" potrebno je priložiti biljege 2 x 20,00 kn.

Informacije o kategorijama

A1 kategorija
Motocikli sa ili bez bočne prikolice,radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg.
Motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW
A2 kategorija
Motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više
A kategorija
Motocikli sa ili bez bočne prikolice
Motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw
Minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine,odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine
Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godinu
B kategorija
Motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojem je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg,pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Načini plaćanja

Napomene
Svim upisnicima nudimo ugovor bez devizne klauzule i bez klauzule o povećanju cijena autoškole za slučaj rasta cijena goriva! (što znači da u slučaju promjene cijene tečaja valuta ili promjene cijene goriva, Vaša ugovorena cijena će ostati ista; dakle mi Vam garantiramo da se neće mijenjati)

 • Plaćanje prema dinamici obuke - prva rata se plaća pri upisu u autoškolu, a sve ostale rate se plaćaju postupno u skladu sa pohađanjem obuke.
 • Plaćanje na čekove - moguće je platiti čekovima do 6 mjesečnih rata.
 • Plaćanje MasterCardom - moguće je platiti karticom 6-36 mjesečnih rata. Visina rate već od 220 kn mjesečno.
 • Plaćanje American Expressom - moguće je platiti karticom 6-24 mjesečne rate.